Glamoriser | Brush straightner | Review πŸ’•πŸ’‡β€β™€οΈ

Pink and pretty You might have saw the viral videos going around featuring straightening brushes like this one, the girl brushes through and just like magic her hair is straight! A word of warning when using a product like this please be careful with your hands!! This brush heats up so fast!! I would recommend… Continue reading Glamoriser | Brush straightner | Review πŸ’•πŸ’‡β€β™€οΈ

Lee Stafford | Hair Growth Activation Leave-In Treatment | Review πŸ’‡β€β™€οΈπŸ’•πŸ‘ŒπŸ˜œ

Lee staffords hair growth mist is a must have if your currently growing your hair and need that extra few inches to grow, With PRO-GROWTHβ„’ complex which is designed to strengthen hair from root to tip. Nutrient rich fruit extracts and a natural peptide, the Hair Growth Activation Leave-In Treatment works to anchor hair follicles… Continue reading Lee Stafford | Hair Growth Activation Leave-In Treatment | Review πŸ’‡β€β™€οΈπŸ’•πŸ‘ŒπŸ˜œ

For healthy hair, brush 100 strokes a day! Or is that really true…. πŸ˜…πŸ€”πŸ’―

You might have heard some old wives tales about beauty and the 100 strokes one is very popular. Some say if you brush your hair every night at least 100 strokes it will keep your hair nice and long and healthy. In this post we will look at the science behind this claim and see… Continue reading For healthy hair, brush 100 strokes a day! Or is that really true…. πŸ˜…πŸ€”πŸ’―

Cien hydrating shampoo and conditioner | Herbal essences dupe | Review βœ¨πŸ˜‰

Lidls Cien range have herbal essence dupes on sale for about 99pe each, The bottle is so similar to herbal essences design and also the look and feel of the product. I picked up cien hydrating shampoo and conditioner to review for all my readers. Just like herbal essence πŸ˜ŠπŸ˜‰ "Cien deep hydrating shampoo/conditioner has… Continue reading Cien hydrating shampoo and conditioner | Herbal essences dupe | Review βœ¨πŸ˜‰

Cien pro vitamin shampoo and conditioner | Lidl beauty | Review βœ¨πŸ’―

You can find budget beauty and hair care in lidl under the cien brand and today I am doing a review on the 300 ML pro vitamin shampoo and conditioner repair and protect which you can pick up in lidl for only 99p each, I have put it to the test to see if this… Continue reading Cien pro vitamin shampoo and conditioner | Lidl beauty | Review βœ¨πŸ’―

My hair is falling out…. what will i do

The main cause of hair loss is STRESS! Physical and psychological stress can causeΒ hairΒ loss, along with strain on the body such as going through childbirth. Several months after childbirth you can expect hair to fall out in shower etc. Also going through a trauma or recent illness can contribute to hair loss. Vitamin deficiency can… Continue reading My hair is falling out…. what will i do

How to make your hair grow faster | facts & fiction | advice

So many girls out there are wanting their hair to grow faster, maybe they have damaged/hair loss hair due to extensions or had it cut way too short. We have all been there when we have wanted our hair to grow that just a little bit faster. Common knowledge in the hair in beauty world… Continue reading How to make your hair grow faster | facts & fiction | advice

Phil smith tongs + elle straightener review βœ¨β€οΈπŸ’œπŸ‘€

Love these curling tongs 😜 Phil smith curling tongs only 10 pound from Argos or you can find them on eBay. Was really happy with the results using these curling tongs as there are more expensive ones exactly the same on the market for double the price! These are a bargain and work so well,… Continue reading Phil smith tongs + elle straightener review βœ¨β€οΈπŸ’œπŸ‘€

Elle wave curler | Review | Before and after pictures βœ¨β™₯οΈπŸ‘©β€πŸ¦°

This baby pink wave curler by ELLE is a must have hair tool for every girl who loves to have waves in their hair, waves can be created through other methods but this wave curler will be much faster and will save you energy and time. Its very simple to use and you will be… Continue reading Elle wave curler | Review | Before and after pictures βœ¨β™₯οΈπŸ‘©β€πŸ¦°